Transporto vadybininkų kursai

Transporto vadybininkų kursai – skirti asmenims suteikti reikiamų žinių pasiruošti profesinės kompetencijos egzaminui, kuris laikomas Lietuvos transporto saugos administracijoje.

Artimiausia kursų pradžia: 2024 m. birželio 25 d.

Apie kursus
Įmonė, kuri pageidauja gauti licenciją kroviniams ar keleiviams vežti, ir visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti profesinės kompetencijos reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 str., t. y. įmonė privalo turėti darbuotoją (transporto vadybininką), turintį galiojantį profesinės kompetencijos pažymėjimą. Juo gali būti įmonės vadovas ar jo įgaliotas kitas įmonės darbuotojas.
Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip 2 skirtingų transporto įmonių veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vienos transporto įmonės veiklai transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.
Transporto vadybininko kursai skirti pasiruošti profesinės kompetencijos egzaminui. Mokymas-konsultacijos vykdomi pagal Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, neformalią mokymo programą. Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, egzaminavimas vykdomas Lietuvos transporto saugos administracijoje.
Transporto vadybininko kursai rengiami surinkus bent 5 pageidaujančių mokytis asmenų grupę bei su jais suderinus kursų pradžios, pabaigos datas ir laiką. Mokymo metu aiškinami teisės aktai, vykdomas pažymiais vertinamas žinių patikrinimas, mokiniai konsultuojami jiems aktualiais klausimais.

Siūlomi iš žemiau pateiktų modulių sudaryti mokymai-konsultacijos.

Pagrindinis mokymo-konsultacijų kursas (modulis 1)

Pagrindinio mokymo kurso metu nagrinėjama civilinė teisė, komercinė teisė, socialinė teisė, mokesčių teisė, įmonės verslo ir finansų valdymas, įėjimas į rinką, techniniai standartai ir techniniai veiklos aspektai, saugus eismas keliuose.

Krovinių vežimas vidaus maršrutais (modulis 2)

Krovinių vežimo vidaus maršrutais (2 modulis) mokymo metu analizuojami skundai dėl atlyginimo už transportuojant patirtus nuostolius ar sugadintus krovinius, už pavėluotą pristatymą; aiškinamas sąskaitų išrašymas už krovinio vežimo kelių transportu paslaugas, Incoterms reikšmė ir taikymas; pagalbinių transporto įmonių kategorijos, jų vaidmuo, funkcijos, statusas; kelių transporto paslaugų rinkos organizavimo, krovinių tvarkymo, logistikos taisyklės, krovinių tvarkymo ir krovos įtaisai, pakrovimo-iškrovimo tvarka, krovinių išdėstymas, tvirtinimas, blokavimas; gyvūnų vežimo taisyklės.

Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais (modulis 3)

Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais (3 modulis) mokymo metu nagrinėjama Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), taisyklės ir pareigos; Pasienio formalumai, tranzito dokumentai ir TIR knygelių tvarkymas; Kelių transporto priemonių vairuotojų darbo ir poilsio režimas pagal AETR konvenciją; Kelių transporto priemonių kombinuotas vežimas vagonais, ,,ro-ro“ tipo laivais; Pavojingų krovinių ir atliekų vežimo kelių transporto priemonėmis taisyklės; Greitai gendančių maisto produktų tarptautinio vežimo ir vežimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) tvarka ir procedūros.

Keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais (modulis 4)

Keleivių vežimo vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais (4 modulis) mokymo metu analizuojami skundai dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai, už vėlavimus; sąskaitos faktūros išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas reglamentuojančių taisyklių taikymas; keleivių ir bagažovežimo kelių transporto taisyklės; Autobusų vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaita, vežėjų ir ekipažų atsakomybė.

Keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais (modulis 5)

Keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais (modulis 5) mokymo kursų metu nagrinėjamos keleivių gabenimo kelių transportu rinkos organizavimo taisyklės; taisyklių taikymas pradedant teikti keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas; keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės, vairuotojų darbo ir poilsio režimas pagal ATER konvenciją.

Kursų kaina: 

  • Pagrindinis mokymo kursas ir krovinių vežimas vidaus maršrutais 120 Eur.
  • Pagrindinis mokymo kursas ir krovinių vež imas vidaus ir tarptautiniais maršrutais 160 Eur.
  • Pagrindinis mokymo kursas ir keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo ir tarptautiniais maršrutais 160 Eur.
  • Pagrindinis mokymo kursas ir krovinių vežimas vidaus ir tarptautiniais maršrutais ir keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo ir tarptautiniais maršrutais 190 Eur.


Registruotis