Traktorininko pažymėjimo keitimas

Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus.

Kaina : 30 Eur

Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus:

KEIČIAME IR IŠDUODAME TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMUS:

KEIČIANT TRAKTORININKO PAŽYMĖJIMĄ REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI:

  1. Pasibaigus galiojimo laikui.
  2. Netinkamus naudoti (susidėvėjusius, sugadintus ir t.t.).
  3. Pasikeitus asmens duomenims (pavardė, vardas).
  4. Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu nurodytas traktorininko pažymėjime.

 

  1. Seno pavyzdžio traktorininko pažymėjimo originalas.
  2. Medicininė pažyma, su nurodytomis  turimomis traktorininko kategorijomis.
  3. Asmens tapatybės dokumentas.
  4. Viena 3×4 cm. dydžio foto nuotrauka.
  5. Asmuo gali pateikti papildomus dokumentus, įrodančius kvalifikacijos kėlimą, ar kitokias vėliau įgytas kompetencijas.

Turintiems seno pavyzdžio traktorininko pažymėjimus į naujus traktorininkų pažymėjimus keičiama pagal tokią atitiktį:

Asmenims, turintiems lietuviškus traktorininko pažymėjimus:

Asmenims, turintiems senus rusiškus (tarybinius) traktorininko pažymėjimus:

Atžyma sename traktorininko pažymėjime

Atžyma naujame traktorininko pažymėjime

Atžyma sename traktorininko pažymėjime

Atžyma naujame traktorininko pažymėjime

A kategorija

TR1 kategorija

A kategorija

TR1 kategorija

B kategorija

TR2 kategorija

Б kategorija

TR2 kategorija

C kategorija

TR1 ir TR2 kategorija

B kategorija

TR1 ir TR2 kategorija

AC kategorija

TR1 ir TR2 kategorija

Г kategorija

TR1 ir TR2 kategorija

D kategorija

SZ kategorija

Д kategorija

SZ kategorija

E kategorija

SM kategorija

E kategorija

SM kategorija