Apie mus

MŪSŲ PATIRTIS - JŪSŲ SĖKMĖS GARANTAS!
Istorija
Esame daugiau nei 70 metų sėkmingai mokymus vykdanti įmonė, sukaupusi didelę patirtį mokymo srityje, turinti puikią, nuolat atnaujinamą mokymo bazę ir suburtą kompetetingą teorijos dėstymo ir praktikos vykdymo dėstytojų kolektyvą. UAB ,,Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras" vykdo pirminį bei profesinį vairuotojų mokymą, rengia ADR specialistus , vykdo autokrautuvų bei elektrokrautuvų mokymus, ruošia automobilių mechanikus ir atomobilinių sistemų diagnostikus, taip pat moko kirpėjo ir manikiūrininko amato. Mokymo centras organizuoja traktorininkų mokymus. Suteikiame galimybę prisipažinti kompetencijas, įgytas neformaliuoju ir (ar) savišvietos būdu.
Ugdyti kvalifikuotus specialistus, atitinkančius konkurencingos darbo rinkos poreikius. Užtikrinti kokybišką profesinį mokymą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, orientuotą į skirtingus besimokančiųjų poreikius.
Modernus, kokybiškas paslaugas teikiantis mokymo centras. Atviras naujovėms bei nuolatinei kaitai, užtikrinant perspektyvių profesinių programų pasiūlą.
Kokybė
Tolerancija
Pareigingumas
Atsakomybė
Profesionalumas
Pagarba
Dėmesys klientui

Organizacijos aplinkosaugos politika įgyvendinama vadovaujantis šiais strateginiais principais:

 • Paslaugos gavėjui teikiamos tik aukščiausius reikalavimus atitinkančios paslaugos;
 • Organizacijos vadybos sistema atitinka tik aukščiausius reikalavimus;
 • Organizacijos veikla atitinka galiojančius įstatymus ir reglamentuojančius teisės aktus;
 • Skatinamas darbuotojų profesionalumas;
 • Skatinama darbuotojų ištikimybė ir atsidavimas organizacijai;
 • Užtikrinamas nuolatinis ir periodinis veiklos gerinimas;
 • Teikiamas prioritetas aplinkosaugai visose organizacijos veiklos srityse;
 • Vykdomi sutartiniai įsipareigojimai;
 • Išorės procesų ir produktų tiekėjai informuojami apie organizacijos kokybės ir aplinkosaugos tikslus ir reikalavimus;
 • Įgyvendinami aplinkosaugos tikslai, naudojant reikalingus išteklius;
 • Užtikrinamas nuolatinis gerinimas ir rezultatyvumo didinimas.

 

Organizacijos vadybos sistema apibrėžta konkrečiais, periodiškai peržiūrimais ir atnaujinamais dokumentais:

 • Apibrėžta aplinkos apsaugos politika;
 • Periodiškai atliekamas aplinkos apsaugos aspektų vertinimas ir nustatomi reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai;
 • Kasmet iškeliami aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai, apibrėžiamos konkrečios ir pamatuojamos priemonės šiems tikslams pasiekti, vykdomas nuoseklus jų įgyvendinimo monitoringas pagal sudarytą ir patvirtintą monitoringo planą;
 • Analizuojama aplinkosauginių tikslų ir visos aplinkosauginės organizacijos situacijos įgyvendinimo stebėsena per periodinius vadybos sistemos vidaus auditus;
 • Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo ir prevencijos planas, įvardinant galimą poveikį aplinkai, prevencinius veiksmus, atsakingus asmenis, tokiu būdu minimizuojant incidentų tikimybę, kurių metų gali būti užteršta aplinka;
 • Organizacijos veikla atitinka LR teisės aktų reikalavimus, kuriais vadovaujantis kliento poreikiai tenkinami laiku ir kokybiškai.
 • Organizacijoje racionaliai naudojami gamtos ištekliai ir paslaugos teikiamos sukeliant kuo mažesnį poveikį aplinkai.
Kodėl mes?
Mokytojai su ilgamete
praktine patirtimi
Mūsų dėstytojai atlieka praktikas panašiose užsienio įstaigose, integruojami gerosios praktikos pavyzdžiai.
Stipri mokymų bazė
Statistika rodo, kad baigę studijas mūsų įstaigoje, įsidarbina per 85% studentų.
Lankstus požiūris į mokinį.

Mokymas organizuojamas lanksčiai - atsižvelgiant į besimokančiųjų kompetencijas ir poreikius.

Bendradarbiaujame su užimtumo tarnyba
Bedarbiai gali gauti studijų finansavimą iš užimtumo tarnybos
Studijų kaina išsimokėtinai
Už studijas galima mokėti dalimis pagal abipusiai sutartą mokėjimų grafiką.
Mūsų centrai