Krautuvų vairuotojų kursai

Krautuvų vairuotojų kursai:

  • Autokrautuvų eksploatavimas.
  • Elektrinių krautuvų eksploatavimas.

Grupės formuojamos nuolat.

Apie programą
KRAUTUVŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMAI - vykdomas pagal Švietimo mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos „Sandėlio operatoriaus“ modulinės profesinio mokymo programos Nr. T32104110 modulius:
  • Autokrautuvų eksploatavimas - mokymo programos paskirtis rengti darbuotojus, gebančius valdyti autokrautuvą su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais. 
  • Eletrinių krautuvų eksploatavimas -  mokymo programos paskirtis rengti darbuotojus, gebančius valdyti elektrinius krautuvus su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais.
Registracija

Modulio kodas: 310410006.
Modulio pavadinimas: Autokrautuvo eksploatavimas.
Modulio LTKS lygis: III
Reikalaujamas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas. Ne jaunesnis kaip 18 metų.
B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas
Mokymo programos trukmė: 12 d.d.
Kursų kaina: 120 Eur.


Modulio kodas: 310410007.
Modulio pavadinimas: Elektrinių krautuvų eksploatavimas
Modulio LTKS lygis: III
Reikalaujamas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas. Ne jaunesnis kaip 18 metų.
Mokymo programos trukmė: 12 d.d.
Kursų kaina: 120 Eur.

Mokantis abu modulius kaina derinama.

Mokymas vykdomas grupėse arba kompetencijų pripažinimo būdu.

Artimiausia kursų pradžia: Grupės formuojamos nuolat.


Papildoma informacija:

Vykdome mokymus finansuojamus Užimtumo tarnybos, Užimtumo tarnyboje registruotiems bedarbiams ir užimtiems asmenims.Registruotis