Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) kursai

Artimiausia kursų pradžia: Grupės formuojamos nuolat.

KROVIMO KRANO (HIDROMANIPULIATORIAUS) OPERATORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos paskirtis. Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti krovimo kraną (hidromanipuliatorių).
Baigus pilną krovimo krano (hodromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą asmuo gebės:
  • Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą.
  • Valdyti krovimo kraną (hidromanipuliatorių).
  • Vykdyti pakrovimo, iškrovimo ir montavimo darbus krovimo kranu (hidromanipuliatoriumi).

Programos kodas: T32104108
Pavadinimas: savaeigio strėlinio krano operatorius

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis išsilavinimas

Reikalavimai : ne jaunesnis kaip 18 metų amžius ir C1 arba C kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas arba TR1 traktorininko kategorijos pažymėjimas

Mokymas vykdomas grupėse arba kompetencijų pripažinimo būdu.

Vienos kompetencijos kaina:  160 EUR


Papildoma informacija:

Vykdome mokymus finansuojamus Užimtumo tarnybos, Užimtumo tarnyboje registruotiems bedarbiams ir užimtiems asmenims.