Kompetencijų pripažinimas

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas.
Kompetencijų pripažinimas
Neformaliuoju ir (ar) savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros paskirtis – sudaryti sąlygas asmenims įsivertinti kompetencijas, įgytas  tiesioginiame darbe, savarankiškoje veikloje, neformalaus mokymo kursuose, stažuotėse ir t.t. Teigiamai įvertintam asmeniui išduodamas ŠMSM patvirtintas profesinio mokymo pažymėjimas, suteikiantis kompetenciją ar profesinio mokymo diplomas, suteikiantis kvalifikaciją. 
 
Registracija

Asmenims suteikiama galimybė prisipažint kompetencijas pagal šias programas:

Automobilių mechaniko programą ar jos modulius:
 • Metalo technologiniai darbai.
 • „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas.
 • Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas.
 • Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas.
 • Stabdžių techninė priežiūra ir remontas.
 • Transmisijos techninė priežiūra ir remontas.
 • Variklių techninė priežiūra ir remontas.
 • Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas.
Traktorininkų kategorijas:
 • TR1
 • TR2
 • SM
 • SZ

III lygio kirpėjo programą ir jos modulius:

 • Moterų kirpėjas.
 • Vyrų ir vaikų kirpėjas.
IV lygio kirpėjo programą. 

Papildoma informacija:

Vykdome mokymus finansuojamus Užimtumo tarnybos, Užimtumo tarnyboje registruotiems bedarbiams ir užimtiems asmenims.Registruotis