SUSISIEKITE: +37062033444

MŪSŲ PATIRTIS - JŪSŲ SEKMĖS GARANTAS!

Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojų mokymas. Automobilio techninės priežiūros ir remonto atlikimas. Automobilio maitinimo sistemų sandaros žinios. Šaltkalvio darbai. Automobilio variklio sandaros, veikimo principo žinios. Saugus darbas. Verslo žinios.

Mokymo kurso trukmė – 28 savaitės (1120 akademinių valandų).

Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojo kursai skirti parengti autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojus, gebančius sutaisyti ir sureguliuoti maitinimo sistemą ir jos atskirus mazgus bei agregatus, atlikti automobilio maitinimo sistemų techninės priežiūros darbus. Būsimieji autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi techninės braižybos, elektrotechnikos pagrindų, pažinti medžiagas, bendrosios šaltkalvystės, bendrosios automobilio sandaros, diagnozavimo ir matavimo priemonių, maitinimo sistemų sandaros, techninės priežiūros ir remonto, kompiuterinio raštingumo pagrindų, užsienio kalbos, profesinės etikos ir psichologijos, verslo pradmenų Ir kitų dalykų, Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokomosiose dirbtuvėse, kurio trukmė – 2 savaitės; antrasis etapas – įvairiose autotransporto remonto įmonėse, kurio trukmė – 10 savaičių. Visa praktinio mokymo trukmė – 12 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami automobilių maitinimo sistemos priežiūros, medžiagų pažinimo ir kiti gebėjimai. Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojo kvalifikacija. Baigus autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos srities, variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių posričio arba, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo mechanikos inžinerijos studijų krypties programas. Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.

 Išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti autoservisuose   visose ES šalyse, kurti individualų verslą.

Bendradarbiaujame su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija