SUSISIEKITE: +37062033444

MŪSŲ PATIRTIS - JŪSŲ SEKMĖS GARANTAS!

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojų mokymas. Eksploatacinių medžiagų pasirinkimas. Automobilio variklio sandaros, veikimo principo žinios. Brėžinių, schemų skaitymas. Saugus darbas. Verslo žinios.

Mokymo kurso trukmė – 28 savaitės (1120 akademinių valandų).

Autoelektriko kursai skirti parengti autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojus (autoelektrikus), gebančius dirbti su automobilio elektros įrengimų sistemomis, sutaisyti ir sureguliuoti mazgus bei agregatus, atlikti automobilio remonto ir techninės priežiūros darbus. Būsimieji autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi techninės braižybos, elektrotechnikos pagrindų, medžiagų pažinimo, bendrosios šaltkalvystės, automobilio sandaros, diagnozavimo ir matavimo priemonių, autotransporto priemonių elektros įrenginių sandaros, kompiuterinio raštingumo pagrindų, užsienio kalbos, profesinės etikos ir psichologijos, verslo pradmenų, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų dalykų. Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokomosiose dirbtuvėse, kurio trukmė – 2 savaitės; antrasis etapas – autotransporto remonto įmonėse, autoservisuose, kurio trukmė – 10 savaičių. Visa praktinio mokymo trukmė – 12 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami transporto elektros įrengimų, automobilių remonto ir reguliavimo gebėjimai. Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo kvalifikacija. Baigus autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos srities, variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių posričio arba, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo mechanikos inžinerijos studijų krypties programas. Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.

 Išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti autoservisuose  visose ES šalyse, kurti individualų verslą.

Bendradarbiaujame su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija